Cấp độ thành viên

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận 150 điểm thưởng để đổi quà trên website khtt.ecopharma.com.vn
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận 250 điểm thưởng để đổi quà trên website khtt.ecopharma.com.vn
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận 400 điểm thưởng để đổi quà trên website khtt.ecopharma.com.vn
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.