THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 • RiTANA- mua 2 chai 60 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • Angela Gold- mua 2 chai 60 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • Jex Max - mua 4 chai 30 viên hoặc 8 chai 15 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • Alipas - mua 4 chai 30 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • OTiV- mua 4 chai 30 viên hoặc 8 chai 15 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • Wit - mua 4 chai 30 viên hoặc 8 chai 15 viên được tặng 1 chai 15 viên.
 • Hewel - mua 4 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex Max 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
 • Faz- mua 3 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex Max 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
 • Lic- mua 2 chai 60 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex Max 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.

CÁCH THỨC TÍCH ĐIỂM
Để đăng ký tham gia chương trình, khách hàng phải kích hoạt tài khoản thành viên bằng cách gửi ít nhất 01 (một) mã số - là mã số thẻ cào với dãy 10 ký tự gồm chữ cái và số được in trên “Tem chống giả và tích điểm thưởng” dán trên mỗi hộp sản phẩm bằng 3 cách:

 • Cách 1: Đăng ký bằng tin nhắn điện thoại
 • Cách 2: Đăng ký qua website khtt.ecopharma.com.vn 
 • Cách 3: Liên hệ qua hotline 1800 556 889

Xem hướng dẫn cụ thể về cách thức tích điểm tại đây