THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 • RiTANATích lũy 08 điểm RiTANA đổi 1 chai RiTANA 15 viên.
 • Angela Gold- Tích lũy 08 điểm Angela Gold đổi 1 chai Angela Gold 15 viên.
 • Jex- Tích lũy đủ 08 điểm JEX đổi 1 chai JEX 15 viên
 • Alipas - Tích lũy 16 điểm Alipas đổi 1 chai Alipas 15 viên.
 • OTiV- Tích lũy 08 điểm OTiV đổi 1 chai OTiV 15 viên.
 • Wit - Tích lũy 08 điểm Wit đổi 1 chai Wit 15 viên.
 • HewelTích lũy 08 điểm Hewel đổi 1 trong những sản phẩm sau: ANGELA GOLD 15 viên, WOMEN’S GINSENG ANGELA GOLD 15 viên, JEX cũ 15 viên, JEX thế hệ mới 15 viên, OTiV 15 viên, QIK (FOR MEN) 15 viên, QIK (FOR WOMEN) 15 viên, WIT 15 viên, RITANA 15 viên.
 • Faz- Tích lũy 06 điểm FAZ đổi 1 trong các sản phẩm sau: ANGELA GOLD 15 viên, WOMEN’S GINSENG ANGELA GOLD 15 viên, JEX cũ 15 viên, JEX thế hệ mới 15 viên, OTiV 15 viên, QIK (FOR MEN) 15 viên, QIK (FOR WOMEN) 15 viên, WIT 15 viên, RITANA 15 viên.
 • Lic- Tích lũy 08 điểm LiC đổi 1 trong các sản phẩm sau: ANGELA GOLD 15 viên, WOMEN’S GINSENG ANGELA GOLD 15 viên, JEX cũ 15 viên, JEX thế hệ mới 15 viên, OTiV 15 viên, QIK (FOR MEN) 15 viên, QIK (FOR WOMEN) 15 viên, WIT 15 viên, RITANA 15 viên.

CÁCH THỨC TÍCH ĐIỂM
Để đăng ký tham gia chương trình, khách hàng phải kích hoạt tài khoản thành viên bằng cách gửi ít nhất 01 (một) mã số - là mã số thẻ cào với dãy 10 ký tự gồm chữ cái và số được in trên “Tem chống giả và tích điểm thưởng” dán trên mỗi hộp sản phẩm bằng 3 cách:

 • Cách 1: Đăng ký bằng tin nhắn điện thoại
 • Cách 2: Đăng ký qua website khtt.ecopharma.com.vn 
 • Cách 3: Liên hệ qua hotline 1800 556 889

Xem hướng dẫn cụ thể về cách thức tích điểm tại đây