THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
 • RiTANATích lũy đúng và đủ 12 điểm RiTANA đổi 2 chai 15 viên trong những sản phẩm sau: Ritana, Qik (For men),Qik (For Women)
 • Angela Gold- Tích lũy đúng và đủ 8 điểm Angela đổi 1 chai Angela Gold 15 viên.
 • Jex- Tích lũy đúng và đủ 6 điểm Jex đổi 1 chai 15 viên trong những sản phẩm sau: Jex, Otiv, Wit, Ritana, Qik (For Men), Qik (For Women)
 • Alipas - Tích lũy đúng và đủ 12 điểm Alipas đổi 1 chai Alipas 15 viên.
 • OTiV- Tích lũy đúng và đủ 6 điểm Otiv đổi 1 chai 15 viên trong những sản phẩm sau: Otiv, Wit, Ritana, Qik (For Men), Qik (For Women)
 • Wit - Tích lũy đúng và đủ 6 điểm Wit đổi 1 chai 15 viên trong những sản phẩm sau: Wit, Otiv, Ritana, Qik (For Men), Qik (For Women).
 • HewelTích lũy đúng và đủ 8 điểm Hewel đổi 1 chai 15 viên trong những sản phẩm sau : Angela Gold, Jex, Otiv, Wit, Ritana, Qik (For Men), Qik (For Women).
 • Faz- Tích lũy đúng và đủ 6 điểm đổi 1 chai 15 viên trong số các sản phẩm: Angela Gold, Jex, OTiV, Wit, RiTANA, Qik (For Men), Qik (For Women).
 • Lic- Tích lũy đúng và đủ 8 điểm Lic đổi 1 chai 15 viên trong các sản phẩm sau: Angela Gold, Jex, OTiV, Wit, RiTANA, Qik (For Men), Qik (For Women).

CÁCH THỨC TÍCH ĐIỂM
Để đăng ký tham gia chương trình, khách hàng phải kích hoạt tài khoản thành viên bằng cách gửi ít nhất 01 (một) mã số - là mã số thẻ cào với dãy 10 ký tự gồm chữ cái và số được in trên “Tem chống giả và tích điểm thưởng” dán trên mỗi hộp sản phẩm bằng 3 cách:

 • Cách 1: Đăng ký bằng tin nhắn điện thoại
 • Cách 2: Đăng ký qua website khtt.ecopharma.com.vn 
 • Cách 3: Liên hệ qua hotline 1800 556 889

Xem hướng dẫn cụ thể về cách thức tích điểm tại đây