Chương trình Khách hàng thân thiết 2021
Kính gửi Quý khách,
Chương trình Khách hàng thân thiết Ecogreen sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020, Quý Khách hàng đã tích điểm trước 24h ngày 31/12 vẫn sẽ được đổi quà đến hết ngày 31/01/2021, xem chi tiết>>
Hotline hỗ trợ: 1800 556 889
* Với những khách hàng tích điểm từ 0h ngày 1/1/2021
- Khách hàng sẽ được đổi quà theo Chương trình Khách hàng thân thiết 2021:
  • RiTANA- mua 3 chai 60 viên được tặng 2 trong các sản phẩm sau: Ritana 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên.
  • Angela Gold- Mua 2 chai 60 viên được tặng 1 chai 15 viên.
  • Jex - mua 3 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Jex 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
  • Alipas - Mua 3 chai 30 viên được tặng 1 chai 15 viên.
  • OTiV- mua 3 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
  • Wit - mua 3 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Wit 15 viên, Ritana 15 viên , Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên.
  • Hewel - mua 4 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
  • Faz- mua 3 chai 30 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
  • Lic- mua 2 chai 60 viên được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Angela Gold 15 viên, Jex 15 viên, OTiV 15 viên, Qik (For Men) 15 viên, Qik (For Women) 15 viên, Wit 15 viên, RiTANA 15 viên.
Quý khách có nhu cầu đổi quà vui lòng liên hệ tổng đài 1800556889 (từ 8:00 - 21:00 hàng ngày).
Kính chúc Quý khách hàng luôn thành công và dồi dào sức khoẻ.