Cấp độ thành viên

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Tham gia quay số trúng thưởng với mỗi mã thẻ cào tích điểm trong tháng, trong năm
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Tham gia quay số trúng thưởng với mỗi mã thẻ cào tích điểm trong tháng, trong năm
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận mã khuyến mại trị giá 100.000đ để mua hàng ECOGREEN
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Tham gia quay số trúng thưởng với mỗi mã thẻ cào tích điểm trong tháng, trong năm
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận mã khuyến mại trị giá 250.000đ để mua hàng ECOGREEN
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.

 • Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia y khoa
 • Được tích điểm đổi ngay nhiều quà tặng giá trị
 • Tham gia quay số trúng thưởng với mỗi mã thẻ cào tích điểm trong tháng, trong năm
 • Quà tặng sinh nhật: Nhận mã khuyến mại trị giá 400.000đ để mua hàng ECOGREEN
 • Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho Thành viên theo thông báo của Công ty cho từng chương trình cụ thể
 • Được nhận các tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, quay số trúng thưởng và các nội dung khác.