XIN CHÀO QUÝ KHÁCH
ANGELA
MUA 3 TẶNG 2
ANGELA – 20.10 Trao sức khỏe, gửi yêu thương
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm OTiV từ ngày 12/10/2021 – 24/10/2021
RiTANA
MUA 3 TẶNG 2
RITANA – 20.10 Trao sức khỏe, gửi yêu thương.
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm RiTANA từ ngày 12/10/2021-24/10/2021.
Qik Hair
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Qik Hair 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm Qik Hair từ ngày 16/02/2021 - 31/12/2021.
Jex
Mua 3 tặng 2
Chương trình
khách hàng thân thiết JEX 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Jex từ ngày 06/10/2021 - 31/10/2021.
ALIPAS
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Alipas 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Alipas từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021.
OTIV
Mua 3 tặng 1
OTIV – 20.10 Trao sức khỏe, gửi yêu thương.
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm OTiV từ ngày 12/10/2021 – 24/10/2021.
Wit
MUA 3 TẶNG 1
WIT – 20.10 Trao sức khỏe, gửi yêu thương
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm OTiV từ ngày 12/10/2021 – 24/10/2021
Hewel
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Hewel 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Hewel từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021.
Faz
Mua 3 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Faz 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Faz từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021.
Lic
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết LIC 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Lic từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh