XIN CHÀO QUÝ KHÁCH
Đổi quà ECOGREEN
Chương trình
Khách hàng thân thiết ECOGREEN
Chỉ dành cho khách hàng có điểm tích lũy các sản phẩm: Alipas Platinum, Alipas (gọi chung là "Alipas"), Jex Max, OTiV, Wit, Hewel, Faz, Lic trước ngày 01/01/2021.
Áp dụng đổi quà đến hết ngày 31/01/2021.
Angela Gold
Mua 2 tặng 1
Chương trình
tích điểm đổi quà cùng Angela Gold
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm Angela Gold từ ngày 25/11/2020 - 31/01/2021.
RiTANA
Mua 2 tặng 1
Chương trình
tích điểm đổi quà RiTANA
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm RiTANA từ ngày 16/12/2020 - 15/02/2021.
Qik Hair
Mua 2 tặng 1
Chương trình
tích điểm đổi quà Qik Hair
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm Qik Hair từ ngày 27/11/2020 - 15/02/2021.
Jex Max
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Jex Max 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Jex Max từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Alipas
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Alipas
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Alipas từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
OTiV
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết OTiV
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm OTiV từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Wit
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Wit 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Wit từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Hewel
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Hewel 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Hewel từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Faz
Mua 3 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Faz 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Faz từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Lic
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Lic
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Lic từ ngày 01/01/2021 - 30/06/2021.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh