XIN CHÀO QUÝ KHÁCH
Angela Gold
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Angela Gold 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm Angela Gold từ ngày 01/02/2021 - 14/02/2022
RiTANA
Mua 3 tặng 2
Chương trình
RiTANA- Siêu ưu đãi xuân 2022
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm RiTANA từ ngày 06/01-25/01/2022.
Qik Hair
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Qik Hair 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm Qik Hair từ ngày 16/02/2021 - 14/02/2022.
Jex
Mua 3 tặng 1
Chương trình
JEX - Siêu ưu đãi xuân 2022
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Jex từ ngày 06/01-25/01/2022.
ALIPAS
Mua 3 tặng 1
Chương trình
Alipas- Siêu ưu đãi xuân 2022
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Alipas từ ngày 06/01-25/01/2022.
OTIV
Mua 3 tặng 1
Chương trình
OTIV - Siêu ưu đãi xuân 2022
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm OTIV từ ngày 06/01-25/01/2022.
Wit
Mua 3 tặng 1
Chương trình
WIT- Siêu ưu đãi xuân 2022
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Wit từ ngày 06/01-25/01/2022.
Hewel
Mua 4 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Hewel 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Hewel từ ngày 01/01/2021 - 14/02/2022.
Faz
Mua 3 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết Faz 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Faz từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 14/02/2022.
Lic
Mua 2 tặng 1
Chương trình
khách hàng thân thiết LIC 2021
Áp dụng cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm Lic từ ngày 01/01/2021 - 14/02/2022.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh